Naszym współpracownikiem i darczyńcą od dawna jest THOMAS WAHL. Od 30.05.2017r chce z nami współpracować REGIONALNE STOWARZYSZENIE NIEMIEC ASB.  Pierwsza wizyta i już pomoc.Darowano naszym chorym:  pampersy, podkłady ,wózki rehabilitacyne, chodziki, materiał opatrunkowy, skalpele, cewniki, kule,krzesłosedesy.Stowarzyszenie opracowało projekt do realizacji . W tym projekcie  uwzględnione jest HOSPICJUM DOMOWE w Giżycku. Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie. Maria Popieluch prezes.