W marcu 2017r Prezes Stowarzyszenia " Promyk" Maria Popieluch otrzymała Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.Krzyż przyznany za zasługi  na rzecz społeczeństwa. Pani Maria odznaczenie otrzymała  z rąk Wojewody  podczas Zjazdu Pielęgniarek i Połoznych Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego. Maria Popieluch

Złoty Krzyż Zasługi

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Warmii i Mazur 03.2017. Fot. Andrzej Piediewicz

Wyróżnienia dla pielęgniarek. Fot. Andrzej Piedziewicz