Skład Zarządu:

  • PREZES: Maria Popieluch
  • Wiceprezes: Katarzyna Niedbajło
  • Sekretarz: Krystyna Szydłowska
  • Skarbnik: Monika Dziel
  • Członek Zarzadu: Olga Ostapkowicz
  • walne zebranie 2009
  • pracownicy nzopd wegorzewo
  • walne zebranie marzec 2009
  • Promyk-ro
  • pracownicy nzopd gizycko
  • pracownicy hospicjum wegorzewo debata
  • czlonkowie stowarzyzyszenia ipracownicy NZOPD
  • prezes i konsultanci opeki paliatywnej
  • wszyscy pracownicyNZ OPD2009
  • zarzad stowazyszenia 2009