Stowarzyszenie " Promyk" w Giżycku rozpoczyna akcję " Wolontariat na wakacje". Od dnia 22.05.2012r  rozpoczynamy akcję w szkołach miasta Gizycka i Węgorzewa. Spotkania z młodzieżą zorganizowały koordynatorki wolontariatu Pani Olga Ostapkowicz i Pani Katarzyna Niedbajło. Spotkania poprowadzi Pani Prezes Maria Popieluch.Przekaże uczniom wiedzę o opiece  paliatywnej w obu powiatach, o Hospicjum Domowym oraz roli wolontariusza w domu chorego. Omówione zostaną cech osobowości dobrego wolontariusza. Zobaczymy po spotkaniach ilu uczniów będzie chętnych poświęcić swój czas dla ludzi ciężko chorych?. Z chętnymi zawarta zostanie umowa wolotarystyczna na określony czas. Wolontariusze zostaną zaprowadzeni przez koordynatorów do pacjentów, zapoznani z obowiązkami i odpowiedzialnością .Aby zostać wolontariuszem zgodę winni wyrazić rodzice.