Dnia 03.03.2012r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ' Promyk" w Gizycku. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Halinę Faj starosta powiatu Węgorzewa , Pana Andrzeja Fial sekretarza  miasta Węgorzewa. Pana Pawła Czacharowskiego burmistrza Giżycka oraz Pana Wacława Strażewicza starostę powiatu Giżyckiego , jednocześni eczłonka naszego Stowarzyszenia.Sprawozdanie merytoryczne przedstawione przez Panią Marię Popieluch było bardzo szczegółowe zawierało istotne zagadnienia, między innymi :realizacę planu na 2011r, realizację uchwał , było ich 46, akcje organizowane na rzecz chorych nowotworowych, niepełnosprawnych, długoterminowych i dzieci osierocone   ,Sprawozdanie uwzględniało : ile pieniędzy otrzymaliśmy z 1% od podatku, na co te pieniądze wydatkowaliśmy oraz statystykę dotyczącą ludzi chorych, kontrakt na usługi medyczne z NFZ, ile ludzi pracuje , jakie zmiany zaszły w Stowarzyszeniu od stycznia 2012r.Jak wygląda nasz wolontariat, iloma chorymi ponad limit opiekowaliśmy się i na jaką kwotę?  Oraz to ,że STOWARZYSZENIE LICZY SOBIE 10 LAT DZIAŁALNOŚCI W POWIECIE GIŻYCKIM.

Tę wiedzę państwo usyskają czytając sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011r. które do końca marca będzie umieszczone na naszej stronie internetowej. wwwpromyk-gizycko.pl. Maria Popieluch