Skład Zarządu:

 • PREZES: Maria Popieluch
 • Wiceprezes: Katarzyna Niedbajło
 • Sekretarz: Krystyna Szydłowska
 • Skarbnik: Monika Dziel
 • Członek Zarzadu: Olga Ostapkowicz
 • czlonkowie stowarzyzyszenia ipracownicy NZOPD
 • zarzad stowazyszenia 2009
 • pracownicyNZOPD2009
 • czlonkowie i pracownicyNZOPD
 • pracownicy nzopd gizycko
 • wszyscy pracownicyNZ OPD2009
 • walne zebranie 2009
 • prezes i konsultanci opeki paliatywnej
 • zarzad w 2009 roku
 • pracownicy nzopd wegorzewo