Skład Zarządu:

 • PREZES: Maria Popieluch
 • Wiceprezes: Monika Dziel
 • Sekretarz: Krystyna Szydłowska
 • Skarbnik: Katarzyna Niedbajło
 • Członek Zarzadu: Anna Sidorowicz
 • wszyscy pracownicyNZ OPD2009
 • zarzad w 2009 roku
 • czlonkowie i pracownicyNZOPD
 • zarzad stowazyszenia 2009
 • czlonkowie stowarzyzyszenia ipracownicy NZOPD
 • prezes i konsultanci opeki paliatywnej
 • starzysci i wolontariusze 2009
 • walne zebranie 2009
 • Promyk-ro
 • pracownicy hospicjum wegorzewo debata