KRS - Promyk

Wpisz w PIT-cie

nasz numer KRS-u

 i przekaż 1% swojego podatku

na rzecz ludzi chorych na nowotwór

w Giżycku i Węgorzewie.

  Przekazane pieniądze pomogą

chorym łatwiej znosić cierpienie.

NASZ KRS:   0000030497

Logowanie • Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo
 • ADAX Komputery -YATECH Autoryzowany Partner
 • Baza noclegowa i turystyczna - MazurskieSzlaki.pl
 • Mobilny i domowy internet w Orange Mrągowo
 • Projektowanie stron internetowych WWW, sklepy, wizytówki, strony firmowe i reklamowe


By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.

T. S. Eliot


Historia PDF Drukuj Email


Historia Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową

„ PROMYK” w Giżycku

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Sądu Gospodarczego 21.07.2001 r. KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI:

Maria Popieluch, Krystyna Szydłowska, Maciej Adamski, Barbara Wierzbicka, Zbigniew Bolesławicz.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • pomoc osobom chorym na nowotwór, dzieciom z chorobą nowotworową i innymi chorobami nie nowotworowymi, które nie mają nadziei na wyleczenie, przewlekle chorym, długoterminowym oraz osobom niepełnosprawnym niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych w domu
 • wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej
 • zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową i niepełnosprawnych
 • zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi
 • działalność charytatywna na rzecz chorych nowotworowych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci osieroconych
 • propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi
 • ochrona i promocja zdrowia
 • promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych

Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności nieodpłatnego świadczenia usług pielęgniarsko-lekarskich w domu chorego, w tym niesienie indywidualnej pomocy w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do opieki nad tymi chorymi, łącznie z przystosowaniem mieszkania, ponadto sprawując lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną i socjalną opiekę w domu chorego nowotworowego i długoterminowego
 • nieodpłatne udostępnienie sprzętu i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi chorych i niepełnosprawnych
 • pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy i przygotowanie ich do pracy z chorymi lub niepełnosprawnymi w domu
 • pozyskiwanie sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych, osób fizycznych oraz osób prawnych
 • wspóldziałanie i współpracę z samorządami lokalnymi, sponsorami, mediami, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi
 • organizowanie akcji charytatywnych i akcji promocyjnych
 • przyjmowanie realizacji zadań publicznych zgodnych ze statutem na podstawie zleceń uzyskanych od organów administracji publicznej i Narodowego Funduszu Zdrowia

 

W 2002 roku zgodnie ze Statutem zarejestrowaliśmy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ DOMOWEJ w Giżycku ul. Pionierska 11 tel./fax. 87 428 41 71.

 

W 2006 r. Stowarzyszenie uzyskało status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS. 0000030497

Stowarzyszenie jest członkiem Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Społecznej w Olsztynie jesteśmy w Sieci Palium.

 

Od 2011 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "PROMYK" zostaje podmiotem leczniczym. W swoim składzie ma przedsiębiorstwo - Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej. W przedsiębiorstwie tym utworzono następujące komórki organizacyjne:

 1. Hospicjum Domowego w Giżycku
 2. Hospicjum Domowego w Węgorzewie
 3. Poradni Medycyny Paliatywnej w Giżycku
 4. Poradni Medycyny Paliatywnej w Węgorzewie
 5. Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w Giżycku
 6. Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w Węgorzewie
 7. Hospicjum Domowego dla Dzieci w Giżycku

 

Na przestrzeni kilku lat działalności Stowarzyszenie przeprowadziło dużo różnorodnych akcji.

Były to akcje lokalne jak i ogólnokrajowe organizowane przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku.

 


Skład obecnego Zarządu:

 

PREZES:  Maria Popieluch dyrektor NZOPD
Wiceprezes:  Monika Dziel pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Sekretarz:  Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Domowym w Giżycku
Skarbnik:  Katarzyna Niedbajło pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Członek:
 Anna Sidorowicz pielęgniarka Domowej Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w Węgorzewie

 


OPP - Organizacja Pożytku publicznego

 

Stowarzyszenie od czasu , gdy otrzymało status opp z 1% podatku dokonuje zakupów sprzętu medycznego, który w pierwszej kolejności jest bezpłatnie wypożyczany chorym na chorobę nowotworową w okresie terminalnym, a następnie chorym nie nowotworowym z powiatu Giżycko i Węgorzewo.

 

Jest to następujący sprzęt:

 • łóżka elektryczne
 • koncentratory tlenu
 • stoliki przyłóżkowe
 • chodziki( różne)
 • ssaki elektryczne
 • pompy infuzyjne
 • materace przeciwodleżynowe
 • wózki dla niepełnosprawnych
 • laski, kule
 • inhalatory
 • krzesło sedesy
 • stół do masażu (przewoźny)
 • inny sprzęt do rehabilitacji w domu chorego
 • rynienki do mycia głowy w łóżku
 • stojaki do kroplówek
 • pulsoksymetry
 • wanna do kąpieli ciężko chorego w łóżku
 • inny sprzęt potrzebny do stosowania udogodnień( wałki, poduszki, podpórki, lejce itp)

Ww sprzęt służy chorym w Hospicjum Domowym, Poradni Medycyny Paliatywnej i Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej w Giżycku i Węgorzewie oraz Hospicjum Domowego dla Dzieci

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ rozpoczął swoją działalność w 2002 r.

Obecnie jest przedsiębiorstwem w stowarzyszeniu "PROMYK".

Zakład jest działalnością statutową Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego oraz przepisów obowiązujących w Zakładach Służby Zdrowia.

Na czele Zakładu działa Zarząd Stowarzyszenia "PROMYK":

 • Monika Dziel pielęgniarka HD w Giżycku
 • Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca HD w Giżycku
 • Kataryzna Niedbajło pielęgniarka HD w Giżycku
 • Anna Sidorowicz pielęgniarka SPO w Węgorzewie

Zarząd na stanowisko dyrektora od początku swojej działalności powołał MARIĘ POPIELUCH z wykształcenia mgr pielęgniarstwa 1979 r. Akademia Medyczna w Lublinie.

 

W Niepublicznym Zakładzie Oieki Paliatywnej Domowej (przedsiębiorstwo) pracują:

 • Dr n med. Maciej Adamski lekarz specjalista Medycyny Paliatywnej zastępca dyr. ds. leczenia - Hospicjum Domowe w Giżycku, Poradnia Medycyny Paliatywnej w Giżycku i Węgorzewie
 • Lekarz pediatra Andrzej Romanowicz - Hospicjum Domowe dla Dzieci w Giżycku
 • Dr n med. Anna Lachowicz Wawrzyniak lekarz - Hospicjum Domowe w Giżycku
 • Lekarz Jacek Rogalski w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej - Hospicjum Domowe w Węgorzewie
 • Lekarz specjalista choroby zakaźne Jacek Rogalski - Hospicjum Domowe w Węgorzewie
 • Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca wykształcenie wyższe zawodowe - Hospicjum Domowe w Giżycku
 • Monika Dziel mgr pielęgniarstwa specjalista z pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej - Hospicjum Domowe w Giżycku i Poradnia Medycyny Paliatywnej
 • Katarzyna Niedbajło pielęgniarka licencjat koordynator wolontariatu - Hospicjum Domowe w Giżycku
 • Małgorzata Bohun licencjat pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej - Hospicjum Domowe w Węgorzewie i Poradnia Medycyny Paliatywnej
 • Anna Sidorowicz specjalista pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej - Domowa Długoterminowa Opieka Pielęgniarska w Węgorzewie
 • Ewa Gajdasz licencjat z pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej - Domowa Długoterminowa Opieka Pielęgniarska w Węgorzewie
 • Sylwia Miklus kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa długoterminowego - Domowa Długoterminowa Opieka Pielęgniarska w Giżycku
 • Ewa Piestrzyńska licencjat z pielęgniarstwa - Domowa Długoterminowa Opieka Pielęgniarska w Giżycku
 • Olga Ostapowicz pracownik socjalny wykształcenie wyższe magisterskie - Hospicjum Domowe w Giżycku i Węgorzewie
 • Agnieszka Fatyga licencjat - technik fizjoterapii - Hospicjum Domowe w Giżycku i Węgorzewie
 • Urszula Kalinowska psycholog - Hospicjum Domowe w Giżycku
 • Lena Anzulewicz-Gibowicz psycholog - Hospicjum Domowe w Węgorzewie
 • Marzenna Sroka księgowa
 • Jarosław Lenda informatyk

 

 

Lekarz i dwie pielęgniarki kończą specjalizację z Medycyny Paliatywnej.


Personel pracuje zgodnie z wymogami NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w Olsztynie.

Wszyscy pracownicy są członkami Stowarzyszenia.

 


Akcje w Stowarzyszeniu:


2005 r.

 • Koncert "Hospicjum to też życie" w Giżycku - zapoczątkował zorganizowanie stacjonarnego Hospicjum. Odbyła się pierwsza zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego zwłaszcza koncentratorów tlenu.


2006 r.

 • Powstają dwie grupy wsparcia dla osieroconych w HD Giżycku i HD Węgorzewie
 • Udział w marszu "NADZIEJA" w Węgorzewie
 • Od ROTARY CLUB w Giżycku otrzymaliśmy dwa puls oksymetry dla chorych
 • Rada Miasta w Węgorzewie przekazała 5.000,00 zł. na zakup koncentratora tlenu
 • Dwie Panie NOTARIUSZ w Giżycku przekazały po 1.050,00 zł. na zakup sprzętu
 • Wykupiono lokal dla Stowarzyszenia przy ul. Pionierskiej 11 w Giżycku za wartość 1%
 • Opracowano projekt plakatu na uzyskanie 1% podatku na 2007 r.

 

2007 r.

 • 17.03.2007 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • Działają grupy wsparcia w HD w Giżycku i Węgorzewie zajęcia prowadzi Pani Mgr Izabela Malinowska psycholog
 • Jesteśmy członkiem Federacji Organizacji Społecznej w Olsztynie tworzymy SIEĆ "PALIUM"
 • Maria Popieluch wchodzi w skład zespołu roboczego w FOSie Olsztyn do opracowania "Wojewódzkiego Programu na rzecz ludzi starszych"
 • Kontrola z NFZ w NZOPD w Giżycku i Węgorzewie
 • Zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci osieroconych
 • Koncert "Hospicjum to też życie" w Giżycku
 • Kiermasz rzeczy przekazanych przez chorych i ich rodziny w czasie koncertu
 • Wolontariusze akcyjni to słuchacze Szkoły Policealnej w Giżycku
 • Wpłynęły pieniądze z 1% podatku ponad 79.928,55 zł.

 

2008 r.

 • Komputery, które Stowarzyszenie otrzymało z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku wypożyczyliśmy dzieciom osieroconym i rodzin biednych w Węgorzewie i Giżycku. Cztery komputery
 • Zorganizowaliśmy DZIEŃ OTWARTY w HOSPICJUM w Giżycku i Wegorzewie. Zorganizowaliśmy wigilię dla chorych z Giżycka i Węgorzewa z udziałem personelu i wolontariuszy
 • Zakupiliśmy łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, podjazd dla niepełnosprawnych chorych


2009 r.

 • Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny
 • Zakupiono sprzęt medyczny (łóżka elektryczne, chodziki, wózki)
 • Koncert w Węgorzewie
 • Kiermasz rzeczy chorych i ich rodzin w czasie koncertu
 • Zbiórka pieniędzy w czasie koncertu
 • Dopracowaliśmy nasz plakat, wizytówki naklejki do oznakowania sprzętu
 • Zorganizowano wigilię chorym i ich rodzinom
 • Zorganizowaliśmy zbiórkę żywności dla najbiedniejszych chorych w Giżycku I Węgorzewie
 • Rozdaliśmy paczki naszym pacjentom, które otrzymaliśmy z FOS z Olsztyna

 

 

Na rzecz Stowarzyszenia Radio Planeta w Giżycku zorganizowało BAL CHARYTATYWNY podczas którego przeprowadzono aukcję i zebrano ponad 4.000,00 zł. Pieniądze te przekazano dzieciom chorym na chorobę nowotworową z Giżycka. Każde dziecko otrzymało 2.037,37 zł.

Są bardzo ambitne plany na kolejne lata ale o nich w aktualnościach...

 

Opracowanie: Yatech