KRS - Promyk

Wpisz w PIT-cie

nasz numer KRS-u

 i przekaż 1% swojego podatku

na rzecz ludzi chorych na nowotwór

w Giżycku i Węgorzewie.

  Przekazane pieniądze pomogą

chorym łatwiej znosić cierpienie.

NASZ KRS:   0000030497

Logowanie • Baza noclegowa i turystyczna - MazurskieSzlaki.pl
 • Projektowanie stron internetowych WWW, sklepy, wizytówki, strony firmowe i reklamowe
 • Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo
 • Mobilny i domowy internet w Orange Mrągowo
 • ADAX Komputery -YATECH Autoryzowany Partner


By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.

T. S. Eliot


Historia PDF Drukuj Email


Historia Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową

„ PROMYK” w Giżycku

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Sądu Gospodarczego 21.07.2001r. KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI:

Maria Popieluch, Krystyna Szydłowska, Maciej Adamski, Barbara Wierzbicka, Zbigniew Bolesławicz.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie idei opieki paliatywnej
 • zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową
 • zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową
 • działalność charytatywna na rzecz chorych nowotworowych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • ochrona i promocja zdrowia
 • promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych i ich rodzin

Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Nieodpłatne świadczenie usług pielęgniarsko-opiekuńczych w domu chorego w tym niesienie indywidualnej pomocy w tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do opieki nad tymi chorymi łącznie z przystosowaniem mieszkania.
 2. Utworzenie i prowadzenie NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ sprawującego lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną opiekę w domu chorego.
 3. Nieodpłatne udostępnienie sprzętu i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi chorych.
 4. Pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy i przygotowanie ich do pracy z chorymi w domu.
 5. Pozyskiwanie sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prawnych.
 6. Współpracę z naczelnymi i terenowymi organami władzy i administracji państwowej placówkami służby zdrowia i opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi
 7. Przestrzeganie obowiązujących w Polsce standardów opieki zdrowotnej i społecznej.

 

W 2002 roku zgodnie ze Statutem zarejestrowaliśmy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ DOMOWEJ w Giżycku ul. Pionierska 11 tel./fax. 87 428 41 71.

 

W 2006 r. Stowarzyszenie uzyskało status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS. 0000030497

Stowarzyszenie jest członkiem Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Społecznej w Olsztynie jesteśmy w Sieci Palium.

 

Na przestrzeni kilku lat działalności Stowarzyszenie przeprowadziło dużo różnorodnych akcji.

Były to akcje lokalne jak i ogólnokrajowe organizowane przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku.

 


Skład obecnego Zarządu:

 

PREZES:  Maria Popieluch dyrektor NZOPD
Wiceprezes:  Monika Dziel Lewandowska pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Sekretarz:  Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Domowym w Giżycku
Skarbnik:  Anna Jeżowska pielęgniarka Hospicjum Domowego w Węgorzewie.


OPP - Organizacja Pożytku publicznego

 

Stowarzyszenie od czasu , gdy otrzymało status opp z 1% podatku dokonuje zakupów sprzętu medycznego, który w pierwszej kolejności jest bezpłatnie wypożyczany chorym na chorobę nowotworową w okresie terminalnym.

 

Jest to następujący sprzęt:

 • Łóżka elektryczne
 • Koncentratory tlenu
 • Stoliki przyłóżkowe
 • Chodziki( różne)
 • Ssaki elektryczne
 • Pompy infuzyjne
 • Materace przeciwodleżynowe
 • Wózki dla niepełnosprawnych
 • Laski, kule
 • Inhalatory
 • Krzesło sedesy
 • Stół do masażu( przewoźny)
 • Inny sprzęt do rehabilitacji w domu chorego
 • Rynienki do mycia głowy w łóżku.
 • Stojaki do kroplówek.
 • Pulsoksymetry
 • Inny sprzęt potrzebny do stosowania udogodnień( wałki, poduszki, podpórki, lejce itp).

Ww sprzęt służy chorym w Hospicjum Domowym, Poradni Medycyny Paliatywnej i Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej w Giżycku i Węgorzewie.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ rozpoczął swoją działalność w 2002r.

Zakład został zarejestrowany w Warmińsko- Mazurskim Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie.

Zakład jest działalnością statutową Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Porządkowego oraz przepisów obowiązujących w Zakładach Służby Zdrowia.

Na czele Zakładu działa Zarząd Rady Zakładowej:

 • Monika Dziel Lewandowska pielęgniarka HD w Giżycku
 • Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca HD w Giżycku
 • Anna Jeżowska pielęgniarka koordynująca w HD w Węgorzewie.

Zarząd na stanowisko dyrektora od początku swojej działalności powołał MARIĘ POPIELUCH z wykształcenia Mgr Pielęgniarstwa 1979r. Akademia Medyczna w Lublinie.

 

W Zakładzie pracują:

 • Dr n med. Anna Lachowicz Wawrzyniak lekarz HD w Giżycku
 • Dr n med. Maciej Adamski lekarz specjalista Medycyny Paliatywnej zastępca dyr. ds. leczenia
 • Lekarz specjalista choroby zakaźne Jacek Rogalski HD w Węgorzewie
 • Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca HD w Giżycku wykształcenie wyższe zawodowe.
 • Anna Jeżowska magister pielęgniarstwa pielęgniarka koordynująca HD w Węgorzewie.
 • Monika Dziel Lewandowska mgr pielęgniarstwa prowadzi rozliczenia do NFZ w Olsztynie
 • Katarzyna Niedbajło pielęgniarka licencjat koordynator wolontariatu HD Giżycko
 • Małgorzata Bohun licencjat pielęgniarka HD w Węgorzewie
 • Magdalena Dobrzańska psycholog HD w Giżycku i Węgorzewie
 • Łukasz Radziwoniuk licencjat rehabilitacji HD w Giżycku i Węgorzewie
 • Olga Ostapowicz pracownik socjalny wykształcenie wyższe magisterskie HD w Giżycku i Węgorzewie

 

Koordynator wolontariatu.

 

Personel posiada podstawowy kurs z opieki paliatywnej , bierze aktywny udział w konferencjach organizowanych przez konsultant woj. Warmińsko Mazurskiego Panią Wiesławę Pokropską.

 

Lekarz i dwie pielęgniarki kończą specjalizację z Medycyny Paliatywnej.

 • Sylwia Miklus pielęgniarka licencjat Domowej Opieki Długoterminowej w Giżycku.
 • Anna Sidorowicz pielęgniarka Domowej Opieki Długoterminowej w Giżycku.
 • Marzenna Sroka księgowa wykształcenie Wyższe Ekonomiczne.

Personel pracuje zgodnie z wymogami NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w Olsztynie.

Wszyscy pracownicy są członkami Stowarzyszenia.

 

Akcje w Stowarzyszeniu:

2005r.----Koncert „ Hospicjum to też życie „ w Giżycku.

Zapoczątkował zorganizowanie stacjonarnego Hospicjum. Odbyła się pierwsza zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego zwłaszcza koncentratorów.

2006r.

Powstają dwie grupy wsparcia dla osieroconych w HD Giżycku i HD Węgorzewie.( zdjęcia)

Udział w marszu „ NADZIEJA” w Węgorzewie

Od ROTARY CLUB w Giżycku otrzymaliśmy dwa puls oksymetry dla chorych.

Rada Miasta w Węgorzewie przekazała 5.000,00zł. na zakup koncentratora tlenu.

Dwie Panie NOTARIUSZ w Giżycku przekazały po 1.050,00zł. na zakup sprzętu.

Wykupiono lokal dla Stowarzyszenia przy ul. Pionierska 11 w Giżycku za wartość 1%.

Opracowano projekt plakatu na uzyska nie 1% podatku na 2007r.

 

2007r.

17.03.2007r Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Działają grupy wsparcia w HD w Giżycku i Węgorzewie zajęcia prowadzi Pani Mgr Izabela Malinowska psycholog.

Jesteśmy członkiem Federacji Organizacji Społecznej w Olsztynie tworzymy SIEĆ ‘PALIUM”.

 

 

Maria Popieluch wchodzi w skład zespołu roboczego w FOSie Olsztyn do opracowania” Wojewódzkiego Programu na rzecz ludzi starszych „.

Kontrola z NFZ w NZOPD w Giżycku i Węgorzewie ( zdjęcia ).

Zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci osieroconych( zdjęcia z rejsu statkiem szlakiem łabędzim).

Koncert” Hospicjum to też życie” w Giżycku.

Kiermasz rzeczy przekazanych przez chorych i ich rodziny w czasie koncertu.( zdjęcia z koncertu dzieci).

Wolontariusze akcyjni to słuchacze Szkoły Policealnej w Giżycku ( zdjęcia).

Wpłynęły pieniądze z 1% podatku ponad 79.928,55zł.

 

2008r.

Komputery, które Stowarzyszenie otrzymało z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku wypożyczyliśmy dzieciom osieroconym i rodzin biednych w Węgorzewie i Giżycku. Cztery komputery.

Zorganizowaliśmy DZIEŃ OTWARTY w HOSPICJUM w Giżycku i Wegorzewie. ( Zdjęcia).Zorganizowaliśmy wigilię dla chorych z Giżycka i Węgorzewa z udziałem personelu i wolontariuszy.

Zakupiliśmy łóżka elektryczne ,materace przeciwodleżynowe, podjazd dla niepełnosprawnych chorych.

2009r

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny

Zakupiono sprzęt medyczny( łóżka elekt., chodziki , wózki,

Koncert w Węgorzewie.

Kiermasz rzeczy chorych i ich rodzin w czasie koncertu

Zbiórka pieniędzy w czasie koncertu.

Dopracowaliśmy nasz plakat , wizytówki naklejki do oznakowania sprzętu.

Zorganizowano wigilię chorym i ich rodzinom

Zorganizowaliśmy zbiórkę żywności dla najbiedniejszych chorych w Giżycku I Węgorzewie.

Rozdaliśmy paczki naszym pacjentom ,które otrzymaliśmy z FOS z Olsztyna.

 

 

Na rzecz Stowarzyszenia Radio Planeta w Giżycku zorganizowało BAL CHARYTATYWNY podczas którego przeprowadzono aukcję i zebrano ponad 4.000,00zł..Pieniądze te przekazano dzieciom chorym na chorobę nowotworową z Giżycka . Każde dziecko otrzymało2.037,37zł.

Są bardzo ambitne plany w 2010r myślę , że o nich powiemy w aktualnościach.

 

Opracowanie: Yatech