KRS - Promyk

Wpisz w PIT-cie

nasz numer KRS-u

 i przekaż 1% swojego podatku

na rzecz ludzi chorych na nowotwór

w Giżycku i Węgorzewie.

  Przekazane pieniądze pomogą

chorym łatwiej znosić cierpienie.

NASZ KRS:   0000030497

Logowanie • Mobilny i domowy internet w Orange Mrągowo
 • Projektowanie stron internetowych WWW, sklepy, wizytówki, strony firmowe i reklamowe
 • Baza noclegowa i turystyczna - MazurskieSzlaki.pl
 • ADAX Komputery -YATECH Autoryzowany Partner
 • Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo


Cierpiał. Naprawdę wierzył, że go nikt nie kocha, a taka świadomość niezależnie od tego, kim jesteś, boli.

Harlan Coben — Bez śladu


Historia PDF Drukuj Email


Historia Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową

„ PROMYK” w Giżycku

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Sądu Gospodarczego 21.07.2001r. KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI:

Maria Popieluch, Krystyna Szydłowska, Maciej Adamski, Barbara Wierzbicka, Zbigniew Bolesławicz.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie idei opieki paliatywnej
 • zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową
 • zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową
 • działalność charytatywna na rzecz chorych nowotworowych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • ochrona i promocja zdrowia
 • promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych i ich rodzin

Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Nieodpłatne świadczenie usług pielęgniarsko-opiekuńczych w domu chorego w tym niesienie indywidualnej pomocy w tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do opieki nad tymi chorymi łącznie z przystosowaniem mieszkania.
 2. Utworzenie i prowadzenie NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ sprawującego lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną opiekę w domu chorego.
 3. Nieodpłatne udostępnienie sprzętu i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi chorych.
 4. Pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy i przygotowanie ich do pracy z chorymi w domu.
 5. Pozyskiwanie sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prawnych.
 6. Współpracę z naczelnymi i terenowymi organami władzy i administracji państwowej placówkami służby zdrowia i opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi
 7. Przestrzeganie obowiązujących w Polsce standardów opieki zdrowotnej i społecznej.

 

W 2002 roku zgodnie ze Statutem zarejestrowaliśmy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ DOMOWEJ w Giżycku ul. Pionierska 11 tel./fax. 87 428 41 71.

 

W 2006 r. Stowarzyszenie uzyskało status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS. 0000030497

Stowarzyszenie jest członkiem Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Społecznej w Olsztynie jesteśmy w Sieci Palium.

 

Na przestrzeni kilku lat działalności Stowarzyszenie przeprowadziło dużo różnorodnych akcji.

Były to akcje lokalne jak i ogólnokrajowe organizowane przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku.

 


Skład obecnego Zarządu:

 

PREZES:  Maria Popieluch dyrektor NZOPD
Wiceprezes:  Monika Dziel Lewandowska pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Sekretarz:  Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Domowym w Giżycku
Skarbnik:  Anna Jeżowska pielęgniarka Hospicjum Domowego w Węgorzewie.


OPP - Organizacja Pożytku publicznego

 

Stowarzyszenie od czasu , gdy otrzymało status opp z 1% podatku dokonuje zakupów sprzętu medycznego, który w pierwszej kolejności jest bezpłatnie wypożyczany chorym na chorobę nowotworową w okresie terminalnym.

 

Jest to następujący sprzęt:

 • Łóżka elektryczne
 • Koncentratory tlenu
 • Stoliki przyłóżkowe
 • Chodziki( różne)
 • Ssaki elektryczne
 • Pompy infuzyjne
 • Materace przeciwodleżynowe
 • Wózki dla niepełnosprawnych
 • Laski, kule
 • Inhalatory
 • Krzesło sedesy
 • Stół do masażu( przewoźny)
 • Inny sprzęt do rehabilitacji w domu chorego
 • Rynienki do mycia głowy w łóżku.
 • Stojaki do kroplówek.
 • Pulsoksymetry
 • Inny sprzęt potrzebny do stosowania udogodnień( wałki, poduszki, podpórki, lejce itp).

Ww sprzęt służy chorym w Hospicjum Domowym, Poradni Medycyny Paliatywnej i Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej w Giżycku i Węgorzewie.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ rozpoczął swoją działalność w 2002r.

Zakład został zarejestrowany w Warmińsko- Mazurskim Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie.

Zakład jest działalnością statutową Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Porządkowego oraz przepisów obowiązujących w Zakładach Służby Zdrowia.

Na czele Zakładu działa Zarząd Rady Zakładowej:

 • Monika Dziel Lewandowska pielęgniarka HD w Giżycku
 • Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca HD w Giżycku
 • Anna Jeżowska pielęgniarka koordynująca w HD w Węgorzewie.

Zarząd na stanowisko dyrektora od początku swojej działalności powołał MARIĘ POPIELUCH z wykształcenia Mgr Pielęgniarstwa 1979r. Akademia Medyczna w Lublinie.

 

W Zakładzie pracują:

 • Dr n med. Anna Lachowicz Wawrzyniak lekarz HD w Giżycku
 • Dr n med. Maciej Adamski lekarz specjalista Medycyny Paliatywnej zastępca dyr. ds. leczenia
 • Lekarz specjalista choroby zakaźne Jacek Rogalski HD w Węgorzewie
 • Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca HD w Giżycku wykształcenie wyższe zawodowe.
 • Anna Jeżowska magister pielęgniarstwa pielęgniarka koordynująca HD w Węgorzewie.
 • Monika Dziel Lewandowska mgr pielęgniarstwa prowadzi rozliczenia do NFZ w Olsztynie
 • Katarzyna Niedbajło pielęgniarka licencjat koordynator wolontariatu HD Giżycko
 • Małgorzata Bohun licencjat pielęgniarka HD w Węgorzewie
 • Magdalena Dobrzańska psycholog HD w Giżycku i Węgorzewie
 • Łukasz Radziwoniuk licencjat rehabilitacji HD w Giżycku i Węgorzewie
 • Olga Ostapowicz pracownik socjalny wykształcenie wyższe magisterskie HD w Giżycku i Węgorzewie

 

Koordynator wolontariatu.

 

Personel posiada podstawowy kurs z opieki paliatywnej , bierze aktywny udział w konferencjach organizowanych przez konsultant woj. Warmińsko Mazurskiego Panią Wiesławę Pokropską.

 

Lekarz i dwie pielęgniarki kończą specjalizację z Medycyny Paliatywnej.

 • Sylwia Miklus pielęgniarka licencjat Domowej Opieki Długoterminowej w Giżycku.
 • Anna Sidorowicz pielęgniarka Domowej Opieki Długoterminowej w Giżycku.
 • Marzenna Sroka księgowa wykształcenie Wyższe Ekonomiczne.

Personel pracuje zgodnie z wymogami NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w Olsztynie.

Wszyscy pracownicy są członkami Stowarzyszenia.

 

Akcje w Stowarzyszeniu:

2005r.----Koncert „ Hospicjum to też życie „ w Giżycku.

Zapoczątkował zorganizowanie stacjonarnego Hospicjum. Odbyła się pierwsza zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego zwłaszcza koncentratorów.

2006r.

Powstają dwie grupy wsparcia dla osieroconych w HD Giżycku i HD Węgorzewie.( zdjęcia)

Udział w marszu „ NADZIEJA” w Węgorzewie

Od ROTARY CLUB w Giżycku otrzymaliśmy dwa puls oksymetry dla chorych.

Rada Miasta w Węgorzewie przekazała 5.000,00zł. na zakup koncentratora tlenu.

Dwie Panie NOTARIUSZ w Giżycku przekazały po 1.050,00zł. na zakup sprzętu.

Wykupiono lokal dla Stowarzyszenia przy ul. Pionierska 11 w Giżycku za wartość 1%.

Opracowano projekt plakatu na uzyska nie 1% podatku na 2007r.

 

2007r.

17.03.2007r Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Działają grupy wsparcia w HD w Giżycku i Węgorzewie zajęcia prowadzi Pani Mgr Izabela Malinowska psycholog.

Jesteśmy członkiem Federacji Organizacji Społecznej w Olsztynie tworzymy SIEĆ ‘PALIUM”.

 

 

Maria Popieluch wchodzi w skład zespołu roboczego w FOSie Olsztyn do opracowania” Wojewódzkiego Programu na rzecz ludzi starszych „.

Kontrola z NFZ w NZOPD w Giżycku i Węgorzewie ( zdjęcia ).

Zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci osieroconych( zdjęcia z rejsu statkiem szlakiem łabędzim).

Koncert” Hospicjum to też życie” w Giżycku.

Kiermasz rzeczy przekazanych przez chorych i ich rodziny w czasie koncertu.( zdjęcia z koncertu dzieci).

Wolontariusze akcyjni to słuchacze Szkoły Policealnej w Giżycku ( zdjęcia).

Wpłynęły pieniądze z 1% podatku ponad 79.928,55zł.

 

2008r.

Komputery, które Stowarzyszenie otrzymało z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku wypożyczyliśmy dzieciom osieroconym i rodzin biednych w Węgorzewie i Giżycku. Cztery komputery.

Zorganizowaliśmy DZIEŃ OTWARTY w HOSPICJUM w Giżycku i Wegorzewie. ( Zdjęcia).Zorganizowaliśmy wigilię dla chorych z Giżycka i Węgorzewa z udziałem personelu i wolontariuszy.

Zakupiliśmy łóżka elektryczne ,materace przeciwodleżynowe, podjazd dla niepełnosprawnych chorych.

2009r

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny

Zakupiono sprzęt medyczny( łóżka elekt., chodziki , wózki,

Koncert w Węgorzewie.

Kiermasz rzeczy chorych i ich rodzin w czasie koncertu

Zbiórka pieniędzy w czasie koncertu.

Dopracowaliśmy nasz plakat , wizytówki naklejki do oznakowania sprzętu.

Zorganizowano wigilię chorym i ich rodzinom

Zorganizowaliśmy zbiórkę żywności dla najbiedniejszych chorych w Giżycku I Węgorzewie.

Rozdaliśmy paczki naszym pacjentom ,które otrzymaliśmy z FOS z Olsztyna.

 

 

Na rzecz Stowarzyszenia Radio Planeta w Giżycku zorganizowało BAL CHARYTATYWNY podczas którego przeprowadzono aukcję i zebrano ponad 4.000,00zł..Pieniądze te przekazano dzieciom chorym na chorobę nowotworową z Giżycka . Każde dziecko otrzymało2.037,37zł.

Są bardzo ambitne plany w 2010r myślę , że o nich powiemy w aktualnościach.

 

Opracowanie: Yatech