W marcu 2013r odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Swoją obecnością zaszczycili nas : Pani Starosta powiatu Węgorzewo Halina Faj, Pani Burmistrz Miasta Gizycka Jolanta Piotrowska, nasz Radca Prawny Hubert Piotrowski. Sprawozdanie z działalności za 2012r merytoryczne i finansowe jest już na naszej stronie internetowej www.promyk-gizycko.pl.

Mamy plany na 2013r chcemy w dalszym ciągu kupować sprzęt medyczney zwłaszcza łóżka rehabilitacyjne, wózki , materace przeciwodleżynowe koncentratory tlenu.. Jest to sprzęt bardzo potrzebny ciężko chorym w domu. Myślimy o organizacji koncertu dla chorych leżących---czy to uda nam się zrealizować?---zobaczymy, ponieważ oprócz EKOMARYNY w żadnej sali koncertowej w Giżycku nie ma windy. Nasi wolontariusze przyprowadzą chorych , przywieziemy chorych z powiatu Gizycka i Węgorzewa,nawet na łóżku można chorego przywieżć. Marzy nam się taki koncert , a i chorzy cieszyliby się z tego faktu.. Zobaczymy taki koncert planujemy na początek października 2013r. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania złożyliśmy wniosek do Pani Burmistrz Miasta Gizycka o nadanie naszemu darczyńcy Panu Thomasowi Whal obywatelowi Niemiec nadanie HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA GIŻYCKA. Dokumenty Pana Thomasa Wahla znajdują się do wglądu w biurze Stowarzyszenia ul. Pionierska 11 w Giżycku od godziny 8-15.

Dziękuję za dowolne wpłaty na nasze konto . Wpłaty przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Maria Popieluch

  • awt_1860
  • awt_1825
  • awt_1916
  • awt_1926
  • awt_1909
  • awt_1908
  • awt_1867
  • awt_1850
  • awt_1911
  • awt_1828