W  2012r z 1% za 2011r wpłynęło na konto Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową " Promyk" 110.492,43 zł. z całej Polski. W tym z Urzędu Skarbowego w Giżycku  78.611,45 zł  .Dla porównania w roku 2011 za 2010 wpłynęło  101.396,96zł. w tym z US w Giżycku 71.365,36 zł.

Cieszymy się bardzo, i bardzo dziękujemy wszystkim podatnikom, którzy odprowadzili 1% swojego podatku na nasze Stowarzyszenie. Są to podatnicy , którzy nas znają, może korzystali z naszych uslug, może o nas słyszeli od sąsiadów, znajomych, mediów, Gazety Giżyckiej , czy Węgorzewskiego Tygodnika.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY.

Co za te pieniądze kupimy naszym chorym i jak im pomożemy w tak trudnej i ciężkiej chorobie?

Otóż Uchwałą Nr.25 z dnia 28.09.2012r.   Zarząd   Stowarzyszenia  zaplanował wydatki:

1. Wydatki na rzecz chorych----------------------------50,000,00zł.

2.Sprawy administracyjne Stowarzyszenia------------50.000,00zł.

3.Rezerwa ( awarie w lokalu, pomoc chorym)--------10.492,43zł

W wydatkach na rzecz chorych uchwałą zaplanowano  zakupić:

Łóżka rehabilitacyjne----------------------------------------5 szt.

Pokrowce nieprzemakalne na materace-----------------10 szt.

Wózki dla niepełnosprawnych------------------------------5szt.

Materace przeciwodleżynowe-------------------------------20szt.

Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego------------------7szt.

Pulsoksymetr---------------------------------------------------1szt.

Cewniki do tlenu-----------------------------------------------100szt.

Zestawy sprzętu jednorazowego do inhalacji-------------50szt.

Słuchawki lekarskie---------------------------------------------7szt.

Płyny do wlewów dożylnych----------------------------------kilka razy w roku

Odżywki, leki dla chorych--------------------------------------kilka razy w roku

Wyposażenie toreb pielęgniarskich w zestaw leków przeciwwstrząsowych i jednorazowy sprzęt---7 szt.

Wyposażenie toreb lekarskich w zestaw lekówprzeciwwstrząsowych i sprzęt jednorazowy-----------2szt.

Wykonać( dokończyć) remont korytarzyka między magazynem , a korytarzemi umeblować.

Zgodnie z planami i uchwałą realizujemy wydatki z 1% .

Jak Państwo już wiedzą Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym. W swoim składzie ma przedsiębiorstwo: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ DOMOWEJ. Przedsiębiorstw posiada 6 komórek organizacyjnych:

2 Hospicja Domowe  w Gizycku i Węgorzewie

2 Poradnie Medycyny Paliatywnej w Gizycku i Węgorzewie.

2 Pielęgniarskie Domowe Opieki Długoterminowe w Gizycku i Węgorzewie.

Przedsiębiorstwo mając status organizacji pożytku publicznego pozyskuje pieniądze publiczne z Narodowego Funduszu Zdrowia.Dzięki temu nasi chorzy mają zorganizowaną opiekę:

Lekarską-----------3 lekarzy,

Pielęgniarską------7 pielęgniarek

Socjalną------------1 pracownik socjalny

Rehabilitacyjną----2 rehabilitantów

Psychologiczną----2 psychologów

Księgowa-----------1 osoba

Informatyk----------1 osoba

Dyrektor------------1 osoba.

Reasumując w przedsiębiorstwie pracuje 18 osób. Pomagają naszym chorym stażyści z Giżyckiego i Węgorzewskiego Urzędu Pracy.

W 2012r było ich razem 10 osób. Pomagają wolontariusze 8 osób to uczniowie LO nr 1 w Gizycku oraz 1 lekarz.

 Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom powiatu Giżyckiego i Węgorzewskiego za 1% od swojego podatku oraz wszystkim podatnikom z całej POLSKI.. Dziękuję swoim pracownikom, bo dzięki ich pracy w środowisku ludzi chorych propagują cele naszego Stowarzyszenia.   Dziękuję wszystkim , którzy dziękują nam na łamach prasy lokalnej  za naszą pomoc ludziom chorym na nowotwór.               MARIA POPIELUCH --Prezes Stowarzyszenia