Zgodnie z Ustawą z kwietnia 2011r o lecznictwie---nasze Stowarzyszenie jest w trakcie dostosowania się do bycia podmiotem leczniczym, a Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej w myśl tej Ustawy stanie się przedsiębiorstwem tego podmiotu. Jest to dość trudne zadanie dla Stowarzyszenia,które jest organizacją pożytku publicznego. Korzystamy z usług Radcy prawnego i już jesteśmy przy opracowaniu regulaminu oganizacyjnego dla Stowarzyszenia. W NZOPD jako przedsiębiorstwie działają następujące komórki oganizacyjne:

Hospicjum Domowe w Giżycku i Węgorzewie

Poradnia Medycyny Paliatywnej w Giżycku i Węgorzewie

Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa

 

Chorzy nowotworowi chcący skorzystać z naszych usług: lekarskich , pielęgniarskich, socjalnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych i z bezpłatnego sprzętu musi mieć:

 

1. skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalist ylub szpitala lub kliniki

2. dokument ubezpieczenia

3. Wynik badania histopatologicznego

4. Kartę informacyjną z ostatniego pobytu w szpitalu.

Chorzy długoterminowi muszą mieć skierowanie na specjalnym druku, który należy pobrać u nas w Zakładzie. Zakład czynny codziennie od godz 8" do 15" każdego dnia. W soboty i święta czynny tel. dyżurny, nr 509 763 209 w Giżycku ,a w Węgorzewie 695 200 130. W Giżycku Stowarzyszenie z Zakładem ma swoją siedzibę przy ul Pionierskiej 11, a w Węgorzewie ul 3 Maja 17. Tel. kom 695 200 005--marii popieluch dyrektora Przedsiębiorstwa i prezesa Stowarzyszenia. Informacje można uzyskać każdego roboczego dnia pod tel. 87 428 4171 w Gizycku , a w Wegorzewie 87 427 0061.