Stowarzyszenie " Promyk" w Giżycku otrzymało darowiznę finansową dla dzieci osieroconych . Darowiznę w kwocie 2.400,00zł. przekazała Fundacja Hospicyjna w Gdańsku , której jesteśmy członkiem. Jest to pomoc dzieciom z powiatu Giżycka i Węgorzewa. Mamy 11 cioro osieroconych dzieci. Dzieląc tę kwotę na jedno dziecko przypada 218,18 zł. Trochę mało , aby kupić wyprawkę do szkoły. Podzieliliśmy równo na każde dziecko po 218,18zł., a jedno dziecko 218,20 zł.

Realizacja uchwały Zarządu do końca września 2011r. Kupnem zajęli się koordynatorzy w Węgorzewie i Giżycku.

Dziękujemy Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Jest to też podsumowanie akcji społecznej za 2010r " Hospicjum to też życie". Nasze Stowarzyszenie zawsze bieże udział w tych akcjach.