Dnia 30.03.2017r odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia " Promyk" w Giżycku.Na zebraniu przedstawiono : realizację planu pracy w 2016r,realizację podjętych uchwał,1%podatku od podatników,akcje i spotkania, zadania publiczne, wolontariat, zakład leczniczy.Pani Prezes przedstawiła wszystkie zagadnienia w sprawozdaniu merytorycznym , które Walne Zebranie zaakceptowało. Przyjęto sprawozdanie finansowe i na wniosek komisji Rewizyjnej udzielono zarządowi absolutorium.Przyjęto 4 nowych członków i na 2017r mamy 40 członków. Pani prezes przedstawiła plan pracy na 2017r,:

1. Zakup programu do prowadzenia dokumentacji elektronicznej;

2.Malowanie lokalu w Hospicjum Domowym w Wegorzewie:

3.Odnowa strony internetowej Stowarzyszenia "Promyk":

4.Zakup kserokopiarki do HD w Węgorzewie:

5.Zakup sprzetu medycznego:

6.Wytypowanie Stowarzyszenia jako organizacji do konkursu " Godni do naśladowania":

7.Uaktualnienie ulotek i broszur Stowarzyszenia:

8. Trzy pielęgniarki rozpoczęły specjalizację z pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej:

9.Zatrudnić technika fizjoterapii lub masażystę do HD w Węgorzewie:

Plan pracy przyjeto jednomyślnie.

W dyskusji głosy wypowiadajacych się były bardzo pozytywne. Wypowiedzi dotyczyły sprzętu, personelu i naszych medycznych usług.  Pisał Zarząd Stowarzyszenia " Promyk" w Giżycku.

  • DSC_0160
  • DSC_0213
  • DSC_0186
  • DSC_0205
  • DSC_0192
  • DSC_0172