Dnia 30.03.2017 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia "Promyk" w Giżycku. Na zebraniu przedstawiono: realizację planu pracy w 2016 r., realizację podjętych uchwał, 1% podatku od podatników, akcje i spotkania, zadania publiczne, wolontariat, zakład leczniczy. Pani Prezes przedstawiła wszystkie zagadnienia w sprawozdaniu merytorycznym, które Walne Zebranie zaakceptowało. Przyjęto sprawozdanie finansowe i na wniosek komisji Rewizyjnej udzielono zarządowi absolutorium. Przyjęto 4 nowych członków i na 2017 r. mamy 40 członków. Pani prezes przedstawiła plan pracy na 2017 r.,:

1. Zakup programu do prowadzenia dokumentacji elektronicznej;

2. Malowanie lokalu w Hospicjum Domowym w Wegorzewie;

3. Odnowa strony internetowej Stowarzyszenia "Promyk";

4. Zakup kserokopiarki do HD w Węgorzewie;

5. Zakup sprzetu medycznego;

6. Wytypowanie Stowarzyszenia jako organizacji do konkursu "Godni do naśladowania";

7. Uaktualnienie ulotek i broszur Stowarzyszenia;

8. Trzy pielęgniarki rozpoczęły specjalizację z pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej;

9. Zatrudnić technika fizjoterapii lub masażystę do HD w Węgorzewie;

Plan pracy przyjeto jednomyślnie.

W dyskusji głosy wypowiadajacych się były bardzo pozytywne. Wypowiedzi dotyczyły sprzętu, personelu i naszych medycznych usług. Pisał Zarząd Stowarzyszenia "Promyk" w Giżycku.

  • DSC_0160
  • DSC_0205
  • DSC_0213
  • DSC_0192
  • DSC_0172
  • DSC_0186