Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku.

Walne Zebranie odbyło się dnia 31.03.2016 r. wg regulaminu i wyznaczonego porządku. Dotyczyło sprawozdania za rok 2015. Sprawozdanie przedstawiła Pani Prezes Maria Popieluch. Zabierając głos podkreśliła następujące zagadnienia:

  • współpraca z Samorządami Giżycko i Węgorzewo;
  • współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy również w Giżycku i Węgorzewie;
  • organizacja pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
  • wpływ 1% za 2014 r., (wpłynęła kwota 90 082,92 zł.);
  • przekazanie kwoty z 1% na cele szczegółowe;
  • pomoc finansowa chorym na nowotwór, chorym dzieciom i dzieciom osieroconym;
  • organizacja Wigilii dla chorych w poszczególnych komórkach organizacyjnych;

Wartość sprzętu medycznego w Stowarzyszeniu wynosi: 459 889,12 zł.
Zadania publiczne w Giżycku 35 000,00 zł.
Zadanie publiczne w Węgorzewie 6 000,00 zł.
Wkład własny do zadań publicznych
5 054,45 zł.


Siedmiu stażystów odbyło staż w Giżycku i Węgorzewie;

Dwie osoby odbyły roboty publiczne tylko w Giżycku;

10 uczniów z I LO w Giżycku zakończyło wolontariat;

Zajmowali się 278 osobami chorymi;

Kwota wypracowana na wolontariacie wynosi: 117 483,80 zł.
Darowizny rzeczowe
20 053,43 zł.
Darowizny finansowe 24 849,65 zł.

W poszczególnych komórkach było 481 chorych.

Pozostałe informacje do wglądu w sprawozdaniu merytorycznym w dziale Sprawozdania.

Zarząd Stowarzyszenia „Promyk” w Giżycku:

Monika Dziel

Krystyna Szydłowska

Katarzyna Niedbajło

Anna Sidorowicz

Giżycko dnia 13.04.2016 r.