Drukuj
Kategoria: Informacje

Zapamiętaj ten numer!: KRS. 0000030497

Zwracam się do wszystkich podatnków. Proszę o przekazanie 1% swojego podatku na naszą organizację. Za uzyskane pieniądze zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kupujemy sprzęt medyczny chorym nowotworowym , wypożyczamy bezpłatnie, pomagamy rzeczowo i finansowo w ciężkiej sytuacji rodziny. Pomagamy dzieciom osieroconym. Często  bywa tak , że chory nie ma pieniędzy na dojazd na chemioterapię, na wykup leków , na opał na zimę---- czasami na jedzenie. Tereny powiatu Giżyckiego i Węgorzewskiego to tereny ,gdzie jest dość duże bezrobocie.Często emeryt utrzymuje całą rodzinę.Aby rozpoznać problemy rodziny tam , gdzie jest choroba nowotworowa , niepełnosprawność, lub chory długoterminowy zatrudniamy pracownika socjalnego. To on rozpoznaje  sytuacje trudne rodziny , to on składa wnioski z propozycją pomocy rodzinie do Zarządu, to on wie wszystko o potrzebach w chorobie.

Wszystkim , którzy pomagają Stowarzyszeniu słowem, darem i czynem serdecznie w imieniu  Chorych, Zarządu i własnym Dziękuję.

Giżycko dnia 01.02.2011r. MARIA POPIELUCH

opp


Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "Promyk" w Giżycku ul. Pionierska 11